Келечектин энергиясы, өлкөнүн күч-кубаты.
Орточо сут. агып келиши
357 м3
Орточо сут. чыгымы
280 м3
Суунун көлөмү
11,634.58 млрд. м3
Онлайн камера
Инфографика