Келечектин энергиясы, өлкөнүн күч-кубаты.
Орточо сут. агып келиши
233 м3
Орточо сут. чыгымы
145 м3
Суунун көлөмү
7,888.90 млрд. м3
Онлайн камера
Инфографика