Келечектин энергиясы, өлкөнүн күч-кубаты.
Орточо сут. агып келиши
172 м3
Орточо сут. чыгымы
753 м3
Суунун көлөмү
12,413.32 млрд. м3
Онлайн камера
Инфографика