Келечектин энергиясы, өлкөнүн күч-кубаты.
Орточо сут. агып келиши
164 м3
Орточо сут. чыгымы
773 м3
Суунун көлөмү
8,132.20 млрд. м3
Онлайн камера
Инфографика