Келечектин энергиясы, өлкөнүн күч-кубаты.
Орточо сут. агып келиши
940 м3
Орточо сут. чыгымы
400 м3
Суунун көлөмү
10,336.00 млрд. м3
Онлайн камера
Инфографика