Келечектин энергиясы, өлкөнүн күч-кубаты.
Орточо сут. агып келиши
0 м3
Орточо сут. чыгымы
0 м3
Суунун көлөмү
13,119.50 млрд. м3
Онлайн камера
Инфографика