Келечектин энергиясы, өлкөнүн күч-кубаты.
Орточо сут. агып келиши
651 м3
Орточо сут. чыгымы
283 м3
Суунун көлөмү
10,329.64 млрд. м3
Онлайн камера
Инфографика