Токтогул ГЭСиндеги онлайн камерасы


«Кыргыз Республикасынын автордук укуктар жөнүндө Мыйзамына» ылайык, «Электр станциялар» ААКысы бул видеону башка интернет-каражаттарында жана телеканалдарда колдонууга (ретрансляциялоого) уруксат берүүгө же тыюу салууга өзгөчө укукка ээ.