Иштин түрлөрү

  • Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген “Электр жана жылуулук энергияларынын рыногунун эрежелерине” ылайык, электр жана жылуулук энергияларын өндүрүү жана дүңүнөн алуучулар менен түпкү керектөөчүлөргө сатуу;
  • Кыргыз Республикасынын аймак чегинин ичинде дүңүнөн жана түпкү сатып алуучуларга электр энергиясын сатуу;
  • Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жакка электр энергиясын экспорттоо;
  • Ички жана тышкы электр энергетикалык рыноктун жыштыктарын жөнгө салуу;
  • Суу-энергетикалык ресурстарын колдонуу боюнча өкмөттөр аралык макулдашууларды аткаруу;
  • КМШ, ЕврАзЭС жана ОДЦ “Энергия” мамлекеттериндеги Электр энергетикалык Кңешинин Кеңештерине жана жумушчу топторуна катышуу;
  • Электр жана жылуулук тарифтерине карата сунуштарды иштеп чыгуу;
  • Улуттук энергетикалык программаны иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга катышуу.