Энергетиктер сүйүктүү шаарында таза абанын сакталышы үчүн!