Байланыш маалыматтары

Тойгонбаев Бийболот Орозбекович - коомдун Секретары
Тел.: 0 (555) 609607, 0 (772) 661388, электрондук дарек: biibolotkso@mail.ru

"Фонд Регистр" ЖЧК - көз карандысыз реестр кармоочу
Тел./факс: 61-37-32, электрондук дарек: Fond.registr@mail.ru

"Кыргыз Фондулук Биржасы" ЖАК
Тел.: 35-30-22, факс: 31-14-83