Байланыш маалыматтары

Динара Бекмуратова - коомдун Секретары
Тел.: 0 (770) 54-87-87, электрондук дарек: bekmuratova.dinara@mail.ru

"Фонд Регистр" ЖЧК - көз карандысыз реестр кармоочу
Тел./факс: 61-37-32, электрондук дарек: Fond.registr@mail.ru

"Кыргыз Фондулук Биржасы" ЖАК
Тел.: 35-30-22, факс: 31-14-83