Байланыш маалыматтары

Юнусов Алмаз Амангельдиевич - коомдун секретары.
Тел.: 0 (770) 559111, 0 (555) 559111, эл. дарек: almazbekyunusov@bl.ru.

"Фонд Регистр" ЖЧК - көз карандысыз реестр кармоочу.
Тел./факс: 61-37-32, эл. дарек: Fond.registr@mail.ru.

"Кыргыз Фондулук Биржасы" ЖАК
Тел.: 35-30-22, факс: 31-14-83.