Башкы директорлук

Коңурбаев Таштан Дарманкулович

Коңурбаев Таштан Дарманкулович

Башкы директор

 Абдыкадыров Азамат Эсенгелдиевич

Абдыкадыров Азамат Эсенгелдиевич

Башкы директордун биринчи орун басары

Мурзакматов Чынгыз Женишбекович

Мурзакматов Чынгыз Женишбекович

Башкы директордун орун басары

Назеков Кутман Алимбекович

Назеков Кутман Алимбекович

Башкы директордун орун басары