“Токтогул ГЭСин реабилитациялоо” Долбоору” тендерине катышууга чакыруу. №1 пакет: ТГЭСтин затворлорун жана гидромеханикалык жабдууларын реабилитациялоо

“Затворлорду жана гидромеханикалык жабдууларды реабилитациялоо” (“Иштер”) - ишке киргизүү-жөндөө иштерин долбоорлоо, жеткирүү, орнотуу жана эксплуатацияга берүү боюнча ишти жана тейлөөнү аткарууга укуктуу катышуучуларды билдирмелерди мөөр басылган жабык конвертте берүүнү “Электр станциялар” ачык акционердик коому чакырат. Долбоорлоо, даярдоо, жеткирүү, орнотуу, сыноо, эксплуатацияга берүү, ошондой эле ишти бүтүрүү жана “ачкыч алды” кызматтары негизги иштерди камтыйт.

Тендерге катышууга чакыруу: