Бүгүнкү күндө «Электр станциялар» ААК Бишкек ЖЭБинин жалпы активдүү кубаттуулугу 308 МВт

9 от казан агрегаты жана 4 турбоагрегат иштеп жатат.

Жылуулук тармактарда суунун температурасы 61 градустан 70 градуска чейин.

Бишкек ЖЭБди калыбына келтирүү иштери уланууда.