«Электр станциялар» ААКы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туу күнү менен куттуктайт Урматтуу кыргызстандыктар!

«Электр станциялар» ААКы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туу күнү менен куттуктайт
Урматтуу кыргызстандыктар!
«Электр станциялары» ААК сиздерди өлкөнүн эркиндигинин жана көз карандысыздыгынын символу болгон Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туу күнү менен куттуктайт. 1992-жылдын 3-мартында Мамлекеттик туу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилген.
Эгемендүү өлкөбүз жана бай тарыхы бар элибиз үчүн Мамлекеттик туу өзгөчө мааниге ээ. Ал биздин ата-бабаларыбыздын кыйын жолун жана даңктуу эмгегин, алардын улуу кыялдарын билдирет.
Ушул сонун майрамда сиздерге чың ден соолук жана бакыт, ал эми Кыргызстаныбызга тынчтык жана гүлдөп өнүгүүсүн каалайбыз.
Кыргызстандын мамлекеттик желеги ар дайым бейпил асман астында желбиреп турсун.
ОАО “Электрические станции” поздравляет с наступающим Днём Государственного флага Кыргызской Республики
Уважаемые кыргызстанцы!
ОАО “Электрические станции” поздравляет вас с Днём Государственного флага Кыргызской Республики – символом свободы и независимости страны. 3 марта 1992 года Государственный флаг был утверждён Верховным Советом Кыргызской Республики.
Для нашей суверенной страны и для нашего народа с богатой историей, государственный флаг имеет особое значение. Он символизирует нелегкий путь и славный труд наших предков и их великие мечты.
Желаем крепкого здоровья и счастья, а нашему Кыргызстану – мира и процветания.
Пусть под мирным небом всегда высоко реет государственный флаг Кыргызстана.

flag v2