“Электр станциялар” ААКы Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнү менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайт

“Электр станциялар” ААКы Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнү менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайт

Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнүнө байланыштуу биздин чын дилден куттуктоолорубузду кабыл алыңыздар.

29 жыл мурда Кыргыз Республикасынын тарыхында жаңы барак ачылган – кыргыз мамлекетинин көз карандысыздыгы жана өз алдынчалуулугу жарыяланган, андан аркы татыктуу өнүгүү жолуна карай өзүнүн тарыхый тандоосун жасаганга мүмкүнчүлүк алынган.

Кыргыз Республикасы үчүн айрыкча маанилүү делген бул күнү өлкөбүздүн бардык жеринде тынчтыкты, өз ара урматтоону, түшүнүүчүлүктү жана чыдамдуулукту каалап кетебиз. Бардык биздин элибизге тынчтыкты жана ынтымакты, бакытты, жыргалчылыкты жана өркүндөөнү каалайбыз.