Борбордук мэриянын тескемеси менен Бишкек шаарындагы 2019-2020-жж. жылытуу мезгили узартылды

Борбордук мэриянын тескемеси менен Бишкек шаарындагы 2019-2020-жж. жылытуу мезгили узартылды

Бишкек шаарынын мэриясынын тескемесине ылайык, Бишкек шаардык ЖЭБи 2020-жылдын 24-мартынан тартып “Бишкекжылуулуктармагы” ААКысына жылуулук энергиясын иштеп чыгарууну жана берүүнү кайтадан баштады.

Жылуулук механикалык жабдуукайтадан ишке киргизилди жана Бишкекжылуулуктармагынын режимдик-диспетчердик графигине ылайык иштөөгө даяр.

Станцияда жылуулук жана электр энергиясын үзгүлтүксүз иштеп чыгаруу үчүн отундун жетиштүү көлөмү бар.