ЖЭБдин жабдууларынын амортизациясы 100%га барабар. Амортизация оборудований ТЭЦ равна 100%

 • Борбор калаанын жылуулук электр борборунда бардыгы болуп 17 отказан жана 9 турбиналык агрегат орнотулуп, жылуулук механикалык жабдуулардын иштөө мөөнөтү бардык оңдоо иштерин эске алганда 25-30 жылды түзөт.
 • Бишкек жылуулук электр борборунда жылуулук механикалык жабдууларынын эскириши 100%ды түздү, ал эми, жабдуулардын жешилгени 50%дан ашты.
 • Бишкек ЖЭБнин эски бөлүгүндөгү жабдуулар эбак эле өз милдетин аткарып бүткөн. Көпчүлүк жабдуулар үчүн жада калса камдык тетиктер жок. Ошого карабастан, ишкананын квалификациялуу кызматкерлеринин аркасында система иштеп келе жатат.
 • Белгилей кетсек, ЖЭБдин модернизацияланган бөлүгү ишке берилгенине 7 жыл болду бирок, бул аралыкта эч кандай оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес.
 • Бүгүнкү күндө ЖЭБдин электрдик жана жылуулук энергиясын активдүү долбоордук деңгээлге чейин жогорулатуу максатында, №3 жана №4 блоктордо ошондой эле, станциянын отказан агрегаттарында жана турбиналык гененераторлорунда оңдоо иштери жүргүзүлүүдө.
 • Бишкек жылуулук электр борбору боюнча кененирээк маалыматты, видеодон көрүүгө болот.

 

 • Всего на столичной ТЭЦ установлено 17 котлоагрегатов и 9 турбоагрегатов, а срок эксплуатации тепломеханического оборудования с учетом всех ремонтных работ составляет – 25-30 лет.
 • Амортизация оборудований ТЭЦ равна 100%, а изношенность оборудования свыше 50%. Оборудование в старой части электроцентрали давно отслужила свой срок. На большую часть оборудования просто нет запчастей. Несмотря на это система поддерживается в рабочем состоянии благодаря квалифицированным сотрудникам предприятия.
 • Стоит отметить, что с момента ввода в эксплуатацию модернизированной части прошло 7 лет и за этот срок не проводились ремонтные работы.
 • На сегодняшний день, в целях увеличения активной электрической и тепловой мощности теплоэлектроцентрали до проектной, проводятся ремонты блоков №3 и №4, а также котлоагрегатов и турбогенераторов станции.
 • Более подробную информацию относительно ТЭЦ Бишкек можно ознакомиться в видеоролике.