Энергетика тармагына жашоосун арнап,ГЭСтердин курулушуна чон салымын кошкон ардактуу атуул Адыл Дарбишевдин өмүр жолу