“Электр станциялар” ААК: стандарттарды жана сапатты жогорулатып

“Электр станциялар” ААК: стандарттарды жана сапатты жогорулатып

Коомдун персоналынын кесиптик даярдыгын жана квалификациясын жогорулатуу мерчеминде, “Электр станциялар” ААКнын ТГЭСК филиалында окуу-өндүрүштүк борборунун базасында ОӨБ 2019-жылдын 2-6-декабрь күндөрү ТГЭСК, КАГЭС-2 жана Ат-Башы ГЭСинин кызматкерлери үчүн Токтогул ГЭСинен квалификацияланган адистерди тартуу менен “Элегаздык өчүргүчтөрдү иштетүү” темасына окутуу болуп өттү.

Окутуу иштин заманбап шарттарындагы натыйжалуу башкаруу тажрыйбасын алуу максатында уюштурулган.

Токтогул ГЭСинин АБТ-500 кВ өткөн практикалык бөлүгүнө катышуучулардын көңүлү көбүрөөк бөлүнгөн. Мунун уникалдуулугу КЛ-500 кВ май толтурулган кабелдик линиялар боюнча кубаттуулукту берүү үчүн кабелдик туташтырууда жаткандыгын адистер айтып беришти, бул ар кыл түрдөгү майлардын басымдуу санын тейлөөдө тиешелүү кыйынчылыктарды жаратып турган. Блоктук трансформаторлорду алмаштыргандан кийин трансформаторлордун орнотулган кубаттуулугу жогорулаган (425 МВА чейин), элегаздык өткөрмө аркылуу полиэтиленден тигилген КЛ-500 кВ кабелдик линиясына кошулуу аткарылган (энергетикалык майларды колдонуусуз). Трансформаторлор жабдуулардын абалын диагностикалоо жана көзөмөлдөө заманбап тутумдары менен жабдылган.

Эскерте кетебиз, 2019-жылдын 12-ноябрында АБТ-500 кВ ачык бөлүштүрүүчү түзүлүштү модернизациялоо аяктаган, андан соң энергия жабдуунун ишенимдүүлүгү жогорулаган.

Андан аркысында окутууларды жүргүзүү башкаруу аппараты сыяктуу эле филиалдардын, персоналдын компетенттүүлүк деңгээлин жогорулатууга түрткү берет.