Ат-Башы ГЭСин реконструкциялоо долбоорун ишке ашыруу эң тездик менен жүрүп жатат.

 Азыркы убакта Ат-Башы ГЭСин реконструкциялоо боюнча долбоордун алкагында мурда ажыратылган №3 Гидро агрегаттын жаңы спиралдык камерасын куроо аяктап жатат. Сүрөттө жаңы спиралдык камераны куроо боюнча иштер. Ошондой эле №3 Гидроагрегаттын В-10 кВ өчүргүчүнүн ячейкаларын куроо иштери уланып жатат.                                                       
 №1 жана №2 дренаж насосторду башкаруунун шкафын алмаштыруу жүрүп жатат.